Politica de confidențialitate

Asociația Textilia prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri: ,,reclamă, marketing și publicitate”,,statistică” și ,,comerț online”.

DATELE PERSONALE COLECTATE

Putem colecta următoarele date personale:

  • nume și prenume

  • informații de contact, inclusiv adresa de email sau numărul de telefon

  • alte informații relevante pentru a transmite clienților oferte personalizate

În conformitate cu Legea Nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația Textilia garantează securitatea și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor site-ului www.textiliawool.ro.

De asemenea, Asociația Textilia garantează faptul că informațiile furnizate de către clienți vor fi folosite strict pentru a onora comenzile transmise prin intermediul site-ului www.textiliawool.ro si pentru a transmite știri și promoții relevante.

Asociația Textilia nu promoveaza spam-ul sau orice altă formă de corespondență nesolicitată. Orice utilizator al www.textiliawool.ro are posibilitatea de opta pentru ștergerea adresei de e-mail și a oricăror date din baza de date.

Asociația Textilia nu va furniza datele personale ale utilizatorilor înregistrați pe site-ul www.textiliawool.ro unui terț, fără acordul explicit al utilizatorului, cu excepția cazurilor în care autoritațile în drept le solicită, în conformitate cu legile în vigoare, în scopul verificării tranzacțtiilor comerciale.

Asociația Textilia poate furniza datele dumneavoastră altor companii cu care se află in relații contractuale, numai după incheierea unui angajament de confidențialitate care garantează păstrarea în condiții de securitate sporită a datelor cu caracter personal al utilizatorilor înregistrați pe www.textiliawool.ro. Acești parteneri sunt: societățile de curierat, instituțiile bancare sau ne-bancare sau diversele servicii de plată.

Conform legislației în vigoare, orice utilizator al site-ului www.textiliawool.ro are dreptul, fără consecințe negative asupra sa, de a solicita modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal înscrise în baza de date a platformei, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, trimise pe adresa de mail info@textiliawool.ro.

Asociația Textilia garantează faptul că serverele care stochează datele personale îndeplinesc toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea garantării serviciului.

Utilizatorul iși poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

Asociația Textilia garantează că nu va stoca datele de card, în cazul plăților prin intermediul cardului bancar.

To Top